فرآیند داوری مقالات

در دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی برای داوری مقالات از فرآیند بررسی دوسو ناشناس استفاده می­ شود.  به­ طوریکه داور هویت نویسنده را نمی­داند و بالعکس. دست اندرکاران نشریه تمام سعی و تلاش خود را دارند حداکثر در سه ماه، اولین پاسخ پس از داوری مقاله را به نویسنده مسئول مقاله اعلام کنند. 

تذکر: با توجه به شرایط مقاله و چگونگی دریافت نظرات داوران، ممکن است مدت زمان ارزیابی و تعیین تکلیف مقاله بیشتر از زمان اعلام شده (سه ماه) شود. 

 

فرآیند داوری مقاله (دو تا سه ماه)

الف- ثبت مقاله و بررسی اولیه (یک هفته)

با ارسال مقاله توسط نویسنده، ارزیابی اولیه انجام خواهد شد. در ارزیابی اولیه معیارهایی از جمله ارتباط مقاله با موضوعات و اهداف مجله، کیفیت مناسب از نظر محتوا، استفاده از منابع مناسب و به­روز، نوآوری و انطباق با فرمت مجله مد نظر قرار می­گیرد. بررسی اولیه مقالات در فرآیند زیر انجام می‌شود:

  1. ثبت­نام نویسنده­(ها) و ارسال اولیه مقاله توسط نویسنده مسئول در سایت مجله و تکمیل مشخصات و اطلاعات نویسندگان (توسط نویسنده مسئول)

تذکر: لازم است اطلاعات مقاله اعم از عناوین فارسی و انگلیسی، چکیده فارسی و انگلیسی، ترتیب اسامی و مشخصات کامل نویسنده (گان) مقاله به فارسی و انگلیسی در سامانه نشریه و متن مقاله با هم مطابقت داشته باشند. همچنین فایلهای درخواستی مانند تعهدنامه و فرم تعارض منافع و فایلهای ورد به شکل صحیح در سامانه بارگذاری شوند.

  1. اعلام نظر سردبیر مجله در خصوص معیارهای اولیه مقاله و در صورت لزوم ارجاع به دبیر تخصصی (یک هفته)
  2. ارسال مقاله برای تغییرات ساختاری/فرمتی (در صورت وجود) به نویسنده

 

ب- داوری دوسو کور (یک تا دو ماه)

مقالاتی که در مرحله بررسی اولیه رد نشوند، با حفظ محرمانه بودن و بدون نام نویسندگان، طی مراحل زیر برای داوران حرفه­ای ارسال می­شوند:

1- ارسال مقاله به سه داور دارای تخصص در زمینه مقاله توسط سردبیر (ظرف سه روز کاری).

2- داوری مقاله و ارسال نظرات همراه با تکمیل فرم ارزیابی داوران و نظرات سردبیر به منظور ارتقا و ادیت مقاله به نویسنده (حداکثر دو ماه)

 

ج- تصمیم­گیری اولیه

با توجه به پیشنهاد داوران در ارزیابی مقاله، تصمیم اولیه بر اساس یکی از موارد زیر اتخاذ خواهد شد:

1- در صورت رد مقاله توسط دو نفر از سه داور منصوب، مقاله از فرآیند پذیرش مجله حذف و به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.

2- در صورت قبولی مقاله توسط دو داور، مقاله در مرحله پذیرش نهایی خواهد بود.

3- در صورت درخواست داوران برای بازنگری کلی یا جزئی مقاله، مقاله برای بازبینی به نویسندگان بازگردانده می‌شود.

4- در صورتی که داوران در زمان مقرر مقاله را ارزیابی نکردند یا داوری آنها در راستای ارتقای مقاله نبود، داور/داوران جدید تعیین می­شود و روند بررسی ادامه می‌یابد.

5- نظرات داوران توسط سردبیر ارزیابی و تصمیم اولیه گرفته خواهد شد (یک هفته).

6- در صورت نیاز به بازنگری مقاله، نظرات داوران برای نویسندگان ارسال خواهد شد.

7- ارائه نسخه اصلاح شده مقاله و پاسخ به نظرات داوران توسط نویسندگان (دو هفته)

8- در مواردی که داوران درخواست دور دوم داوری را داشتند، مقالات برای ارزیابی نسخه جدید مقاله (10 روز) برای داور ارسال می‌شود. در غیر این صورت، سردبیر نسخه اصلاح شده مقاله را با نظرات داوران تطبیق خواهند داد.

9- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش، فرآیند ویراستاری و صفحه آرایی آغاز می شود. (10 روز کاری)

 

د- پس از پذیرش مقاله

پس از پذیرش، مقاله برای انجام ویراستاری ادبی به ویراستار و پس از آن به صفحه آرا ارسال می­شود. پس از تکمیل صفحه‏آرایی، نویسندگان نسخه نهایی مقاله را دریافت خواهند کرد که طی آن، تأیید وابستگی سازمانی و مشخصات نویسندگان، تایید متن نهایی مقاله درخواست می‌شود. هنگامی‌که نویسندگان این مرحله را به پایان رساندند، مقاله در بخش مقالات آماده انتشار قرار می گیرد. زمان انتظار برای چاپ مقاله بستگی به تعداد مقالات پذیرفته شده دارد. پس از تکمیل مقالات هر جلد، همه مقالات با فرمتهای PDF و XML به‌صورت رایگان در سایت مجله قابل دانلود می‌باشد.