نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، دوفصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "هوا فضا" می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا اصالت آنها تایید و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی، مروری و منتخب در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

فرایند بررسی و انتشار مقالات در نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی هیچ هزینه ای برای نویسندگان ندارد.

هزینه اشتراک

نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست های دسترسی باز

نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

   

 

سیاست های انتشار

نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی پیرو کمیته اخلاق نشر (COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

 

ویژگی های اصلی نشریه: 

 • صاحب امتیاز : پژوهشگاه فضایی ایران - انجمن هوا فضای ایران
 • دوره انتشار: دوفصلنامه
 • نوع مقاله:  مقاله پژوهشی، مقاله مروری 
 • زبان: فارسی، چکیده انگلیسی
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری:  3 ماه
 • بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: حداکثر 7  روز
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: ندارد
 • سال آغاز انتشار: 1400
 • نرخ پذیرش مقالات: 27  درصد
 • دسترسی به متن مقالات: دسترسی باز
 • مدیر مسوول: دکتر حسن سالاریه
 •  سردبیر نشریه: دکتر مهدی فکور
 •  مدیر اجرایی نشریه: دکتر هادی رضائی
 •  شاپا الکترونیکی: 2783-4557

اطلاعات تماس

عنوان نشریه: علوم، فناوری و کاربردهای فضایی

ناشر: پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری انجمن هوا فضای ایران 

وبسایت: journal.isrc.ac.ir

ایمیل نشریه: journal@isrc.ac.ir

ایمیل سردبیر: mfakoor@ut.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: f.tasviri@isrc.ac.ir