ملاحظات کلی برای داوران
  • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
  • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
  • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
  • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
  • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

ثبت داوری نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

                                     اسامی داوران

 

وابستگی

لینک پابلونز

دکتر امیر آقابالایی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

WOS (Publons)

دکتر بابک افضلی

پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل 

WOS (Publons)

مهندس عباس

الکائی بهجتی  

پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر رضا امجدی فر

استادیار پژوهشکده سامانه های ماهواره

WOS (Publons)

 دکتر زهرا امیرسرداری

پژوهشکده حمل و نقل فضایی

WOS (Publons)

دکتر محمدعلی امیری آتشکاه

دانشیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

مهندس بهزاد آبشت

رانشگرهای فضایی

WOS (Publons)

 دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

WOS (Publons)

دکتر مجید بختیاری

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

 دکتر محسن بهرامی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

WOS (Publons)

دکتر وحید بهلوری

استادیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر هادی پرویز

پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

WOS (Publons)

 دکتر حسین پورتاکدوست

دانشگاه صنعتی شریف

WOS (Publons)

 دکتر مصطفی تقی زاده شول

دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons)

دکتر مهدی جعفری ندوشن

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

WOS (Publons)

مهندس شاهرخ جلیلیان

مربی پژوهشکده سامانه های ماهواره

WOS (Publons)

دکتر محمدرضا جهان نما

دانشیار پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

WOS (Publons)

دکتر محمد حاتمی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

WOS (Publons)

 دکتر زهرا حاج ابراهیمی

پژوهشگاه هوافضا

WOS (Publons)

دکتر حسن حاج قاسم

دانشیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

 دکتر محمد حاجی جعفری

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 

WOS (Publons)

 دکتر محبوب حسین پور

دانشگاه تبریز

WOS (Publons)

دکتر مجید حقگو

پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر بهزاد حکیم الهی

پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر اسماعیل خانمیرزا

دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

 دکتر محسن خسروآقایانی

دانشگاه چمران اهواز

WOS (Publons)

 دکتر کیانوش خسروی دارانی

دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons)

دکتر مسعود خوش سیما

استادیار پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

 دکتر اکرم دورانی

پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر زهرا دانشجو

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons)

دکتر حمیده دانشور

مربی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

WOS (Publons)

دکتر مهناز ذاکری

خواجه نصیر

WOS (Publons)

 دکتر احسان ذبیحیان

پژوهشکده سامانه های ماهواره

WOS (Publons)

دکتر حسین رحمانی

دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

WOS (Publons)

دکتر هادی رضائی

 پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر حسن رضایی حقیقت

پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

دکترمنصور رضوی

پژوهشگاه مواد و انرژی

WOS (Publons)

دکتر رهام رفیعی

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر ایرج ستاری فر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

WOS (Publons)

دکتر رحمن سیفی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

WOS (Publons)

دکتر سعید شاخصی

دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر محرم شاملی

رانشگرهای فضایی

WOS (Publons)

دکتر الهام شریفی مقدم

پژوهشکده سامانه های ماهواره

WOS (Publons)

دکتر مازیار شفائی

دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین

WOS (Publons)

دکتر امید شکوفا

 پژوهشکده سامانه های ماهواره

WOS (Publons)

دکتر مجید شهروی

 دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

دکتر مریم صالحی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

دکتر حامد صالحی

پژوهشکده حمل و نقل فضایی

WOS (Publons)

دکتر پریناز صالحی کهریز سنگی

دانشگاه اصفهان

WOS (Publons)

دکتر مجید صفرآبادی

دانشیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

مهندس ولی طالب زاده

پژوهشکده سامانه های ماهواره

WOS (Publons)

دکتر روح اله طالبی

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

دکتر بهروز طاهری

دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

 دکتر محسن عابدی

پژوهشگاه  فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر خلیل عالی پور

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر طالب عبداللهی

پژوهشگاه  فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر میلاد عظیمی 

پژوهشگاه هوافضا

WOS (Publons)

دکتر حسین عقیقی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons)

دکتر سیدرضا علمی حسینی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

دکتر علی نوری

استادیار دانشگاه شهید ستاری

WOS (Publons)

محمد علی فارسی

پژوهشگاه هوافضا

WOS (Publons)

دکتر حمیدرضا فرشی فصیح

دانشگاه سمنان

WOS (Publons)

دکتر فرهاد فانی صابری

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

WOS (Publons)

دکتر مهدی فکور

استاد دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر بهمن قربانی واقعی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

دکتر سیدمحمد نوید قریشی

استادیار پژوهشکده سامانه‌های ماهواره،

WOS (Publons)

دکتر مهدی کلانتر

دانشگاه یزد

WOS (Publons)

دکتر امیررضا کوثری

دانشیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر مهدی گلریز

پژوهشگاه فضایی ایران

WOS (Publons)

دکتر پرویز محمدزاده

استادیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

هودسا مجیدیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

WOS (Publons)

دکتر مجید محمدی

دانشگاه صنعتی شاهرود

WOS (Publons)

دکتر مجید مختاری

 

WOS (Publons)

دکتر بهزاد مشیری

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر احسان معانی میاندواب

استادیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر محمدرضا محمدعلیها

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

WOS (Publons)

دکتر سید محمد باقرملائک

دانشگاه شریف

WOS (Publons)

دکتر طیبه مناقبی

پژوهشگاه فضایی

WOS (Publons)

 دکتر حسین مهدوی مقدم

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

WOS (Publons)

دکتر روح اله مهدی نواز

استادیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر نبی مهری خوانساری

استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

WOS (Publons)

سید جاوید میراحمدی

پژوهشکده مواد و انرژی

WOS (Publons)

دکتر مسعود میرزایی

دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر مهران میرشمس

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

WOS (Publons)

دکتر محمد نجفی

پژوهشگاه هوافضا

WOS (Publons)

مهندس راضیه نریمانی

پژوهشگاه فضایی

WOS (Publons)

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

پژوهشکده مواد و انرژی 

WOS (Publons)

دکتر جیران نفر دستگردی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

WOS (Publons)

دکتر محمد نوابی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

WOS (Publons)

دکتر امیر سامان نور امین

علم و صنعت

WOS (Publons)

دکتر نجمه نیستانی سامانی

دانشیار دانشگاه تهران

WOS (Publons)

دکتر یاسر وحیدشاد

استادیار پژوهشکده حمل و نقل فضایی

WOS (Publons)

دکتر شیدوش وکیلی‌پور

استادیار دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین

WOS (Publons)