نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشکده ماهواره

3 گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

این مقاله، فعالیت‌های خورشیدی و پدیده‌های آن را از منظر مخاطرات بر نحوه عملکرد زیرساخت‌های شهری، سیستم‌های صنعتی و ساختار اقتصادی متأثر از این‌گونه پدیده‌ها بررسی می‌نماید. هم‌چنین، با توجه به تحلیل‌ها و نتایج موجود، نیازمندی‌های اساسی به منظور جلوگیری از شدت آسیب‌های وارده ناشی از این پدیده‌ها نیز معرفی شده است. رویدادهای اقلیم فضا می‌تواند باعث اختلال در شبکه انرژی الکتریکی، ارتباطات مخابراتی-رادیویی، خطوط حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی و علاوه بر آن باعث آسیب به خطوط لوله، صنعت نفت و معدن، و هوانوردی ‌شود که هر کدام از این موارد به عنوان یک زیرساخت اقتصادی در این مقاله بررسی شده است. هم‌چنین، اثر این پدیده‌ها در آسیب و اختلال بر عملکرد در ماهواره‌ها با مأموریت موقعیت‌یابی جهانی، مخابراتی و پیش‌بینی آب و هوا بررسی شده است. با توجه به اهمیت موارد مذکور، در این مقاله سعی شده، به بررسی تحقیقات صورت پذیرفته در پاره‌ای از کشورهای دیگر در خصوص تاثیر پدیده‌های اقلیم فضا در سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی نیز پرداخته و اختلالات و خرابی‌های ناشی از آن در صنایع و زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی جامعه مورد مطالعه قرار گیرد. این امر به نوبه خود می‌تواند در شکل‌گیری زمینه‌های لازم و اقدامات پیش‌گیرانه در مواجهه با مخاطرات اقلیم فضا و نیز سوق دادن جامعه علمی به بررسی موارد مشابه در کشور برای ایجاد تمهیدات مدیریتی و فناوری‌های مرتبط کمک نماید

کلیدواژه‌ها

##[1]          A. Thaduri, D. Galar, and U. Kumar, “Space weather climate impacts on railway infrastructure,” Int. J. Syst. Assur. Eng. Manag., vol. 11, pp. 267–281, 2020.##
##[2]          E. K. Fry, “The risks and impacts of space weather: Policy recommendations and initiatives,” Space Policy, vol. 28, pp. 180–184, 2012.##
##[3]          M. Bethesda, “Social and Economic Impacts of Space Weather in the United States,” 2017.##
##[4]          M. Ishii et al., “Space weather benchmarks on Japanese society,” Earth, Planets Sp., vol. 73, 2021.##
##[5]          S. Worman, S. Taylor, T. Onsager, J. Adkins, D. N. Baker, and K. F. Forbes, “The social and economic impacts of moderate and severe space weather,” in Extreme Events in Geospace: Origins, Predictability, and Consequences, Elsevier Inc., 2018, pp. 701–710.##
##[6]          O. Shekoofa and F. Bagheroskouei, "Looking at space climate phenomena, monitoring and forecasting systems, and the road map for preparing against them," 2020. (In Persian).##
##[7]          O. Shekoofa, M. Khoshsima, S. Ghazanfarinia, and F. Bagheroskouei, "Toward the Establishment of a National Center for Space Weather Services: Vision, Mission and Organization," Science, Technology and Space Applications, vol. 1, no. 2, pp. 34–48, 2022. (In Persian).##
## [8]         E. Khatoonabadi Kalali, A. Kazemi HokmAbad, A. Kosari, and O. Shekoofa, “Social and Economic Effects Caused by Space Weather,” in 20st International Conference Of Iranian Aerospace,Tehran, Iran, 2022. (In Persian).##
##[9]          P. Song, H. J. Singer, and G. L. Siscoe, Geophysical Monograph Series. 2000.##
##[10]        G. Siscoe, “The space-weather enterprise: past, present, and future,” J. Atmos. Solar-Terrestrial Phys., pp. 1223–1232, 2000.##
##[11]        L. I. Dorman, “The Role of Space Weather and Cosmic Ray Effects in Climate Change,” 1st ed., Elsevier B.V., 2009, pp. 43–76.##
##[12]        H. Koskinen et al., “Space Weather Effects Catalogue,” pp. 1–41, 2001.##
##[13]        J. P. Eastwood et al., “The Economic Impact of Space Weather: Where Do We Stand?,” Risk Anal., vol. 37, no. 2, pp. 206–218, 2017.##
##[14]        J. Lilensten and J. Bornarel, Space Weather, Environment and Societies. 2006.##
##[15]        E.S.Babayev et al., “Technological , Socio-Economic and Ecological Aspects of Space Weather Impacts on the Normal Operation of Oil and Gas Pipeline Systems and Reliability of Electric Power Supply Grids in Azerbaijan and the South Energy Corridor Region,” Euro-Asian J. ofsustainable energy Dev. policy Technol., pp. 15–26.##
##[16]        R. Pirjola, A. Pulkkinen, and A. Viljanen, “Studies of space weather effects on the Finnish natural gas pipeline and on the Finnish high-voltage power system,” Adv. Sp. Res., vol. 31, pp. 795–805, 2003.##
##[17]        M. Hapgood and A. Thomson, “Its impact on Earth and implications for business,” 2010.##
##[18]        J. M. GOODMAN, SPACE WEATHER & TELECOMMUNICATIONS. 2005.##
##[19]        I. A. Daglis, Effects of Space Weather on Technology Infrastructure. 2004.##
##[20]        N. Romanova, N. Crosby, and V. Pilipenko, “Relationship of worldwide rocket launch crashes with geophysical parameters,” Int. J. Geophys., vol. 2013, p. 15, 2013.##
##[21]        D. N. Baker, “Space science: How to cope with space weather,” Science (80-. )., vol. 297, no. 5586, pp. 1486–1487, 2002.##
##[22]        D. N. Baker, “Impact of Space Weather on Human Technology.”##
##[23]        P. Cannon, “Extreme space weather: impacts on engineered systems and infrastructures,” 2013.##
##[24]        A. Coster and A. Komjathy, “Space Weather and the Global Positioning System,” Sp. Weather, vol. 6, no. 6, p. 6, 2008.##
##[25]        “Report of the Assessment Committee for the National Space Weather Program,” 2006.##
##[26]        M. Aliberti and L. Wells, “European Weather Services: Status and Prospects,” Eur. Sp. Policy Inst., 2019.##
##[27]        “Space Weather Study Results: Summary of CBA,Results by domain Summary Charts, Sensitivity analyses, Downstream market.”##
##[28]        L. I. Dorman, “Space weather and dangerous phenomena on the Earth: Principles of great geomagnetic storms forcasting by online cosmic ray data,” Ann. Geophys., vol. 23, pp. 2997–3002, 2005.##
##[29]        M. Kayanian, H. H. Mohammadi, and F. Rasouli, "Investigation of sunspots and its relationship with rainfall in Semnan province." (In Persian).##
##[30]        A. J. McMichael et al., “Climate change and human health: RISKS AND RESPONSES,” World Heal. Organ., vol. 90, no. 2, pp. 93–99, 2003.##
##[31]        A. Krivelyova and C. Robotti, Playing the Field: Geomagnetic Storms and International Stock Markets. 2003.##
##[32]        J. Štetiarová and K. Kudela, “A MONITORING OF SPACE WEATHER EFFECTS ON SOME PARAMETERS OF MENTAL PERFORMANCE AND HEALTH IN AVIATION PERSONNEL-,” 2006.##
##[33]        E. Krausmann, E. Andersson, T. Russell, and W. Murtagh, “Space Weather & Critical Infrastructures: Findings and Outlook,” 2016.##
##[34]        Department for Business Innovation and Skills, “Space Weather Preparedness Strategy,” 2015.##
##[35]        China National Space Administration, “China’s Space Capacity Building,” 2017.##
##[36]        C. J. Schrijver et al., “Understanding space weather to shield society: A global road map for 2015-2025 commissioned by COSPAR and ILWS,” Adv. Sp. Res., vol. 55, no. 12, pp. 2745–2807, 2015.##