نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس نرم افزار

2 Satellite Research Institute, Iran Space Research Center, Tehran, Iran

3 پژوهشکده سامانه های ماهواره

4 رئیس بخش نرم افزار روی برد

5 مدیر پروژه

چکیده

ماهواره پارس 1 یک ماهواره سنجشی با مأموریت سه ساله است. مأموریت اصلی این ماهواره تصویربرداری از زمین توسط سه دوربین MS، SWIR و TIR می‌باشد. نرم‌افزار ماهواره پارس1 به عنوان بستر اجرای سناریو ماهواره، بررسی سلامت اجزای مختلف ماهواره، مدیریت داده‌ها از آن‌ها و اجرای الگوریتم‌های زیرسیستمی شامل کنترل حالت‌های عادی و رخداد‌های نامناسب، طراحی و پیاده‌سازی شده است. نرم افزار روی برد بدلیل پیچیدگی و ویژگی های متفاوتش نسبت به دیگر زیرسیستم های ماهواره از اهمیت بالاتری برخوردار است. طراحی، توسعه و تست نرم افزار روی برد ماهواره پارس 1 بستر مفیدی برای کسب تجارب ارزشمندی برای بخش نرم افزار روی برد ماهواره بوده که دارای گستردگی زیادی می باشد. لذا تصمیم گرفته شد که در این مقاله، تجربه های کسب شده در این زمینه در قالب خلاصه‌ای از دستاوردها و درس آموخته‌ها آورده شود. تجارب کسب شده بصورت مشخص در فاز توسعه و تست ماهواره بدست آمده است که استفاده از این تجربیات و دستاوردها در هموار کردن مسیر توسعه و تست در پروژه‌های آینده پژوهشکده ماهواره بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات