نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

به دلیل وجود پدیده‌های مختلف و پیچیده در سیستم‌های دینامیکی هیبرید، امر کنترل این نوع از سیستم‌ها با چالش مواجه شده است. سیستم‌های فضایی نیز به دلیل ماموریت‌ها و حالت‌های عملیاتی مختلف، دارای دینامیک هیبرید هستند. بنابراین به منظور کارکردن با این سیستم‌ها ابتدا باید با نمونه‌های استانداردی که قبلا مورد مطالعه قرار گرفته‌اند آشنا شویم. در زمینه علم کنترل هیبرید تاکنون مثال‌های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند. به منظور بهبود امر مقایسه عملکرد روش‌های کنترلی و یا بررسی جامعیت آن‌ها، برخی از این مثال‌ها به عنوان نمونه‌معیار استفاده می‌شوند. به همین منظور در این مقاله سعی شده است که نمونه معیارهایی با خصوصیات متفاوت در زمینه کنترل هیبرید گردآوری و با یکدیگر مقایسه شود. لازم به ذکر است که نمونه‌معیارهای انتخابی بر اساس تعداد دفعات تکرار و به رسمیت شناخته شدن برگزیده شده‌اند. پس می‌توان عملکرد کنترل‌کننده‌های در حال توسعه را بر روی این مثال‌ها بررسی نمود و با نتایج سایر کنترل‌کننده‌ها مقایسه کرد. در نتیجه این امر سبب می‌شود که محققین بتوانند با انتخاب دقیق‌تر و آسان‌تر نمونه‌معیار موردنظر خود، امر بررسی و طراحی کنترل‌کننده را پیش بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات