نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مکانیک شیراز

چکیده

در این مقاله، یک آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ پهن‌باند برای کاربردهای رادار دهانه مصنوعی با حد تفکیک بالا ارائه شده ‌است. باند فرکانسی عملیاتی آنتن، باند X بوده و از یک ساختار چهار لایه متشکل از پچ‌های تشعشعی، شکاف‌ها، حفره‌های تزویج و شبکه تغذیه درختی تشکیل شده است که به نوبه خود توسط یک پراب کواکسیال تغذیه می‌شود. افزایش پهنای باند پچ تشعشعی با استفاده از شکاف‌های مربعی تعبیه‌شده در پشت آن انجام شده‌است که در نقش یک حفره برای المان تشعشعی ظاهر می‌شود و با ایزوله‌کردن شکاف کوپلینگ تغذیه‌کننده پچ از سایر شکاف‌های تزویج و حذف اثر تزویج متقابل، سبب بهبود عملکرد آنتن آرایه از نظر گین و پهنای باند امپدانسی می‌گردد. ساخت آنتن با بهره‌گیری از ترکیب دو روش ماشین‌کاری و تکنولوژی مدارچاپی انجام شده ‌است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری، پهنای باند بهره نسبی بیش از %10 را نشان می‌دهد که در آن، مقدار بهره آنتن بیش از dBi 8/28 اندازه‌گیری شده‌ است. همچنین، پهنای باند امپدانسی نسبی آنتن به ازای 2 > VSWR بیشتر از %16 به دست آمده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات