نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/پژوهشکده رانشگرهای فضایی

2 سرپرست گروه عملگر/پژوهشکده رانشگرهای فضایی

3 پژوهشکده رانشگرهای فضایی، تبریز

4 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله به نتایج فرآیند تحلیل حالات خرابی بالقوه برروی محصول عملیاتی عملگرکنترل وضعیت چرخ عکس‌العملی پرداخته شده و نسبت به رفع یا کاهش اثرات حالات خرابی شناسایی شده اقدام می‌شود. تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی و اثرات آنها، به عنوان اولین تکنیک در اجابت الزامات قابلیت اطمینان در طراحی است. در این راستا بلوک دیاگرام جریان کارکردی چرخ عکس‌العملی برای اولین بار ارائه و وابستگی کارکردها بصورت استاتیکی در قالب ماتریسی نمایش داده شده است و برای تعیین چگونگی تشخیص عیب احتمالی و همچنین رفع آن در صورت رخداد، تحلیل‌های اثر خرابی صورت می‌پذیرد. برای رسیدن به این هدف، بخش‌های مختلف این عملگرمشخص شده و حالات خرابی آنها و علت خرابی‌های هر بخش مشخص می‌گردد. همچنین اثرات خرابی سطوح مختلف به صورت محلی، در سطح تجهیز، در سطح زیرسیستم و در سطح سیستم مشخص خواهد شد. علاوه بر این، راه‌ تشخیص خرابی و مقابله با اثر خرابی نیز ارائه و تحلیل مرتبط انجام می‌شود که به صورت یک تحلیل کمی بوده و پارامترهای شدت اثر خطا، عدد احتمال و عدد بحرانی‌بودن، محاسبه و آیتم‌های بحرانی تعیین خواهد گردید. در ادامه براساس بخش‌های بحرانی شناسایی شده، لیست اقلام بحرانی نیز استخراج می‌شود. اطلاعات استخراج شده از تجزیه و تحلیل حالات خرابی و اثرات آن‌ها ضمن کمک به بهبود قابلیت اطمینان طراحی عملگر چرخ عکس‌العملی، داده‌های مهمی را برای مدیریت خرابی و خطا در مراحل تست و ماموریت در اختیار طراح قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات