نوع مقاله : مقاله منتخب

نویسندگان

1 پژوهشکده سامانه های ماهواره

2 پژوهشکده سامانه‌های ماهواره

چکیده

در این مقاله به ضرورت انجام مطالعات، پایش و ارائه سرویس‌های مرتبط با رخدادهای اقلیم فضا و ایجاد یک مرکز ملی برای نیل به این اهداف پرداخته می‌شود. پس از بیان مقدمه‌ای در مورد وابستگی روزافزون تمدن بشر به فناوری‌های پیشرفته از جمله فناوری فضایی، و با مروری بر هزینه‌های کلانی که برای ایجاد زیرساخت‌های حیاتی بر روی زمین و در فضا صرف شده؛ این مقاله به بیان میزان آسیب‌پذیری این زیرساخت‌ها در برابر رخدادهای اقلیم فضا می‌پردازد؛ و ضرورت پایش و پیش‌بینی این پدیده‌ها را بررسی می‌کند. در ادامه برخی از سامانه‌های پایش و پیش‌بینی ایجاد شده توسط کشورها و سازمان‌های فضایی مختلف معرفی می‌شوند. سپس ضرورت ایجاد چنین مرکز یا نهادی در کشور مطرح می‌شود. آنگاه ساختار و سازوکار اولیه‌ای برای فعالیت‌ها و تعاملات این مرکز با سایر نهادهای ملی و بین‌المللی ارائه می‌شود. همچنین سطوح مختلف اقدامات و اهم فعالیت‌های قابل انجام در این مرکز مورد اشاره قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات