تعیین و کنترل وضعیت
طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب فعال فضاپیما در حالت عیب عملگر

روزبه مرادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 22-33

https://doi.org/10.22034/jssta.2022.305782.1032

چکیده
  مساله کنترل تحمل‌پذیر عیب، یکی از مسائل مهم در حوزه کنترل اتوماتیک است. دلیل اهمیت این موضوع نیز احتمال بروز عیب یا خرابی در هر یک از اجزای سیستم کنترلی (سنسور، عملگر، سیستم) است. این موضوع به‌خصوص در رابطه با سیستم‌های فضایی، به دلیل عدم دسترسی آسان به این سیستم‌ها دارای اهمیت بسیار زیادی است. از طرفی، به‌دلیل ضرورت کاهش وزن این ...  بیشتر