اصول اخلاقی انتشار مقاله

در دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی

 

ضمن‌ تقدیر و تشکر از همکاری‌ نویسندگان محترم با دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، اصول و ضوابط‌ اخلاقی درج‌ مقاله در این‌ دوفصلنامه، به شرح زیر یادآوری می شود.

-         مقالات ارسالی باید در زمینه‌ تخصصی فصلنامه و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد نویسندگان بایستی مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از بیان موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.  

-         ضروری است مقاله ی ارسالی از موضوع و محتوای جدید و به روز علمی برخوردار باشد و از برهان و استدلال کافی در نتیجه گیری استفاده شود.

-         ضمن بهره گیری از پژوهش های مشابه به روز، اصل امانت داری در نگارش مقاله رعایت شود. در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.   ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتابها، نشریات و پایگاههای اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در بخش مراجع است. 

-          اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست

-          ارسال هم زمان مقاله و یا بخشی از آن به صورت (فارسی‌ و انگلیسی‌) به سایر مجلات، خلاف مقررات اخلاقی است

-          نویسندگان اخلاقاً متهعد هستند که کلیه پشتیبانهای مالی مقاله خود را (در صورت وجود) نیز معرفی کنند.