نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، دوفصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "هوا فضا" می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا اصالت آنها تایید و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

فرایند بررسی و انتشار مقالات در نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی هیچ هزینه ای برای نویسندگان ندارد.

هزینه اشتراک

نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست های دسترسی باز

نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

   

 

سیاست های انتشار

نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی پیرو کمیته اخلاق نشر (COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

 

ویژگی های اصلی نشریه: 

 • صاحب امتیاز : پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری انجمن هوا فضای ایران
 • دوره انتشار: دوفصلنامه
 • نوع مقاله:  مقاله پژوهشی، مقاله مروری 
 • زبان: فارسی، چکیده انگلیسی
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری:  3 ماه
 • بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: حداکثر 7  روز
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: ندارد
 • سال آغاز انتشار: 1400
 • نرخ پذیرش مقالات: 27  درصد
 • دسترسی به متن مقالات: دسترسی باز
 • مدیر مسوول: دکتر حسن سالاریه
 •  سردبیر نشریه: دکتر مهدی فکور
 •  مدیر اجرایی نشریه: دکتر هادی رضائی
 •  شاپا الکترونیکی: 2783-4557

اطلاعات تماس

عنوان نشریه: علوم، فناوری و کاربردهای فضایی

ناشر: پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری انجمن هوا فضای ایران 

وبسایت: journal.isrc.ac.ir

ایمیل نشریه: journal@isrc.ac.ir

ایمیل سردبیر: mfakoor@ut.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: f.tasviri@isrc.ac.ir