علم مواد
بهینه‌سازی عوامل فرآیند ذوب لیزر انتخابی چاپ 3بعدی قطعات فولادی ماریجینگ 300 با استفاده از روش تاگوچی

یاسر وحیدشاد؛ کارن ابری نیا؛ پیمان عالی مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jssta.2024.417595.1140

چکیده
  در این تحقیق به بررسی عوامل ساخت افزایشی با روش ذوب لیزر انتخابی با جنس فولاد ماریجینگ گرید 300 با استفاده از روش تاگوچی پرداخته شد. جهت بررسی اثر عواملی موثر فرآیندی و دست-یابی به سطوح بهینه هر عامل، به کمک نرم افزار تحلیل داده مینی‌تب آزمایش‌هایی طراحی شد. در این تحقیق برای ساخت نمونه‌های کشش عوامل سرعت اسکن، فاصله هاشور، ضخامت لایه ...  بیشتر

سازه
اثر دمای لحیم‌کاری سخت بر روی ریزساختار و استحکام مکانیکی اتصال نمونه‌های فولادی AISI 316 لحیم شده با پُرکننده BNi2

یاسر وحیدشاد؛ فائقه سلطان محمد

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22034/jssta.2022.294770.1026

چکیده
  عوامل بسیاری بر کیفیت فرایند لحیم‌‌‌ کاری سخت تاثیر می گذارند که می توان به دما، زمان، فاصله، کیفیت سطحی و عناصرآلیاژی اشاره نمود. عوامل ذکر شده با تاثیر بر تشکیل فازهای بین فلزی شکننده، نقش مهمی در استحکام اتصال ایجاد شده دارند، چنانچه افزایش دمای لحیم کاری سخت منجر به حذف فازهای بین فلزی شده و استحکام منطقه اتصال دو فلز را افزایش ...  بیشتر