سازه
تحلیل تجربی و عددی اثر الگوهای پیچش الیاف بر آستانه تحمل فشار هیدرواستاتیک داخلی در قطعه کامپوزیتی شیشه- اپوکسی ساخته ‌شده به روش رشته پیچی

علیرضا زارع زاده؛ محمدحسین علایی؛ محسن حیدری بنی؛ علی داور؛ جعفر اسکندری جم

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 60-77

https://doi.org/10.22034/jssta.2022.364725.1095

چکیده
  فرایند رشته‌پیچی، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین فرآیندهای فرایندهای ساخت سازه‌های کامپوزیتی برای دستیابی به مقاومت و استحکام بالا است. در این فرآیند فرایندرشته‌پیچی، پارامترهای مهمی هم‌چون کشش الیاف، نحوه پیچیدن الیاف، اثر لایه‌چینی، زاویه پیچش، الگوی پیچش الیاف، نوع مواد مناسب پیچش و غیره وجود دارد که می‌توانند نقش بسزایی ...  بیشتر